Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu

rok szkolny 2017/2018

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Łebieniu:
Krzysztof Wojtysiak

 Wicedyrektor:
 Beata Suchta

 


Lp.

 


Nazwisko i Imię


Nauczany przedmiot/stanowisko pracy

1.

Babul Mirosława

nauczanie indywidualne-oligofrenopedagogika

2.

Białoskórska-Ławniczak Izabela

język angielski

3.

Klasa Elżbieta

edukacja wczesnoszkolna

4.

Cieszkowska Maria

religia

5.

Chaciej Ewa

język niemiecki

6.

Dawidowski Marcin

wychowanie fizyczne

7.

Domecka – Kulasiewicz Joanna

zajęcia rewalidacyjne

8.

Gaffka Ewelina

język niemiecki

9.

Górski Michał

urlop bezpłatny

10.

Jacyniak – Stojek Joanna

język polski, biblioteka

11.

Jeziorowska Aleksandra

 muzyka, zajęcia artystyczne

12.

Klawikowska Dorota

język kaszubski,  edukacja wczesnoszkolna

13.

Klich Marek

informatyka, zajęcia komputerowe, edukacja dla bezpieczeństwa, fizyka

14.

Kotłowski Zdzisław

wychowanie fizyczne

15.

Kotwica Barbara

pedagog specjalny - nauczanie indywidualne

16.

Kwidzyńska Wanda

edukacja przedszkolna

17.

Labudda Amelia

edukacja przedszkolna

18.

Laskiewicz Elżbieta

historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

19.

Lica Anna

język polski

20.

Łapa Marzena

pedagog, terapia pedagogiczna

21.

Szadkowska Wioletta

logopeda, terapia pedagogiczna

22.

Mateńka Beata

wychowanie do życia w rodzinie

23.

Nowicka Adriana

język angielski

24.

Palczewska Barbara

nauczyciel wspomagający  gimnazjum

25.

Paprocka Karolina

edukacja przedszkolna

26.

Polaszek Brygida

zajęcia socjoterapeutyczne

27.

Stolicka Renata

biblioteka

28.

Studzińska Dorota

wychowawca świetlicy, zajęcia techniczne, plastyka

29.

Syldatk Justyna

język angielski

30.

Szweda Hanna

geografia, przyroda

31.

Tajchman Bożena

edukacja wczesnoszkolna, plastyka

32.

Tuma Barbara

matematyka

33.

Tuma Krzysztof

matematyka

34.

Walczak Małgorzata

biologia, chemia

35.

Więczkowska Anna

edukacja wczesnoszkolna

36.

Gruszfeld Bogumiła

religia

37.

Wojtysiak Mariola

nauczyciel wspomagający

38.

Zawierucha Ireneusz

świetlica, doradztwo zawodowe

39.

Żmija Michał

wychowawca świetlicy