Kadra

M. Klich

Funkcja: Nauczyciel

K. Tuma

Funkcja: Nauczyciel

P. Łakis

Funkcja: Nauczyciel

E. Gaffka

Funkcja: Nauczyciel

E. Chaciej

Funkcja: Nauczyciel

M. Walczak

Funkcja: Nauczyciel

H. Szweda

Funkcja: Nauczyciel

E. Laskiewicz

Funkcja: Nauczyciel

A. Nowicka

Funkcja: Nauczyciel

J. Syldatk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

A. Lica

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

B. Tuma

Funkcja: Nauczyciel

Z. Kotłowski

Funkcja: Nauczyciel

M. Dawidowski

Funkcja: Nauczyciel

M. Górski

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

M. Cieszkowska

Funkcja: Nauczyciel

A. Jeziorowska

Funkcja: Nauczyciel

D. Studzińska

Funkcja: Nauczyciel

J. Jacyniak - Stojek

Funkcja: Nauczyciel

J. Rybicka

Funkcja: Nauczyciel

Dorota Klawikowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca