Kadra

Dorota Klawikowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: język kaszubski